Regidoria de Cultura i Patrimoni

MiR Cultura

Patrimoni i Museu

Des de en fa 30 anys, el Museu Municipal de Montcada assumeix les funcions de protegir i difondre el patrimoni cultural local, és a dir, donar a conèixer la història del municipi i vetllar per la seva herència:el jaciment ibèric de Les Maleses, el Rec Comtal, la Mina, la Casa de les Aigües, les masies medievals,les torres modernistes, les ermites i esglésies; així com tots aquells elements singulars que ens identifiquen i que dibuixen els trets fonamentals com a poble.

Any rere any, els petits avanços en la gestió del patrimoni cultural local han derivat en grans assoliments : anar complint anys d’excavacions al jaciment ibèric Les Maleses, fidelitzar un terç de la població com a usuaris del Museu,oferint-les-hi un cicle d’actuacions i activitats regulars, i reactivar el conjunt de la Casa de les Aigües amb programa d’usos consolidat.

Igual que l’activitat d’un museu local no es podria entendre sense projectar la col·lecció a l’àmbit educatiu, tampoc s’entendria mai sense la recerca activa. Totes dues dinàmiques, educació i investigació, tenen l’objectiu que el patrimoni històric sigui un agent viu a nivell sociocultural.

Tot plegat enfocat cap a un l’objectiu fonamental: arrelar la identitat i memòria col·lectiva local.

museu Museu

Museu Municipal de Montcada

El Museu Municipal de Montcada assumeix les funcions de protegir i difondre el patrimoni cultural local, és a dir, donar a conèixer la història del municipi i vetllar per la seva herència:el jaciment ibèric de Les Maleses, el Rec Comtal, la Casa de les Aigües...

Llegir més...

Poblat ibèric Les Maleses Les Maleses

Poblat Ibèric Les Maleses

Els 2000 m2 que ocupa l’àrea del poblat ibèric es troben al cim de Les Maleses, a 800m d’altitut, a la Serralada de Marina. Actualment està integrat al Parc Natural de la Serralada de Marina.

Llegir més...

Casa de les Aigües Arquitectura Modernista

Casa de les Aigües

La Casa de les Aigües de Montcada i Reixac és una antiga estació de bombeig d'aigües de l'aqüífer del Besòs per a l'abastiment d'aigua potable per a la ciutat de Barcelona. L'equipament va estar en funcionament des del 1878 al 1987.

Llegir més...